vineri, 26 aprilie 2019

Drumul Crucii a fost parcurs, pentru al VII-lea an de creştinii din Cuprinsul Episcopiei de Ungheni și Nisporeni

Deja al VII-lea an, în cuprinsul Episcopiei de Ungheni şi Nisporeni, cu binecuvântarea şi la iniţiativa Preasfinţitului PETRU, Episcop de Ungheni şi Nisporeni, are loc acest drum al crucii numit de către teologii biblişti Via Dolorosa. Acesta se începea de la Tribunalul lui Pilat, din partea cea mai de jos a oraşului, şi continua până la Golgota. Evenimentul parcurgerii acestui drum este unul dintre momentele culminante din viaţa Mântuitorului Hristos. De aceea şi Preasfinţitul PETRU, dorind să reamintească creştinilor de această cale şi de a-i face părtaşi la acel drum al crucii a binecuvântat organizarea şi desfăşurarea acestui pelerinaj. La începutul procesiunii Preasfinţiia Sa, însoţit de soborul preoţilor prezenţi au oficiat Acatistul Patimilor.

joi, 25 aprilie 2019

Despre puterea rugăciunii făcute în faţa unei icoane


Pe măsură ce începi a te ruga în duh și adevăr înaintea unei sfinte icoane – de pildă, a Mântuitorului așa încât dacă credința ta în prezența celui zugrăvit în icoană ajunge până la a-L vedea viu pe acesta, aceasta chiar se întâmplă, prin har, cu adevărat.

Pildă sunt icoanele făcătoare de minuni, care vorbesc, izvorăsc lacrimi, sânge și așa mai departe: fiindcă anume acestea arată toate neobișnuit de viu și de expresiv. Ce e cu neputință pentru Dumnezeu, Care poate să dea viață pietrei și să facă din ea un om? Tot așa, în chip minunat, El poate face asta cu un chip zugrăvit. Toate sunt cu putință celui care crede (Mc. 9, 23), și către cel credincios Se pogoară în chip minunat Cel Preaînalt iar El se unește cu semnul de viață făcător al crucii și face minuni.

miercuri, 24 aprilie 2019

Viața – ce ar putea fi mai important decât ea?


Viața ce ar putea fi mai important decât ea? Plină de urcușuri și coborâșuri, plină de friguri și primăveri, viața omului, totuși rămâne a fi o minune. În general, atunci când privim despre viață nu putem să nu ne lăsăm inimile cuprinse de o profundă încântare și să strigăm alături de Prorocul David: Cat de minunate sunt lucrurile Tale, Doamne, toate cu intelepciune Le-ai facut! (Ps. 103, 25)

Cu părere de rău, însă, suntem nevoiți să constatăm astăzi că viața începe a fi un principiu atât de ușor de neglijat și de interpretat după bunul nostru plac; fără nicio remușcare decidem cine să trăiască și cine să moară, cine să aibă cuvânt în lume și de cuvântul cărui om ne putem lipsi. În „societatea aceasta democratică (cu care atât de mult iubește să se laude UE), în societatea în care toți au dreptul la viață, vedem că, de fapt, unii nu au dreptul ncii măcar să se nască. Merge vorba, desigur, despre copiii sau mai bine zis OAMENII cărora nu li s-a îngăduit să se nască.

marți, 23 aprilie 2019

Ce se întâmplă cu omul care nu trăiește cele dumnezeiești?


Să aveţi neîncetat pomenirea lui Dumnezeu. Astfel, mintea voastră va dobândi tărie. Tăria minţii vine din trezvie. Trezvia este dragostea pentru Dumnezeu. Este să ai întotdeauna în mintea şi în inima ta pe Hristos, chiar şi când te îndeletniceşti cu alte treburi. Este nevoie de dragoste către Hristos, de ardoare.

Pomenirea morţii o vei dobândi prin rugăciunea „Doamne Iisuse…”, prin rugăciunile Bisericii, prin imne, aducându-vă în minte lucrările lui Dumnezeu şi fragmente din Sfânta Scriptură şi din alte cărţi duhovniceşti. Asta, de bună seamă, cere o aplecare către bine; nu se face din constrângere, ci întâi de toate prin harul dumnezeiesc. Însă harul dumnezeiesc are nevoie de temeiuri, de iubire şi de smerenie.

marți, 16 aprilie 2019

Acolo unde există Dumnezeu, domnește sănătatea, bucuria, pacea, fericirea, calmul, seninătatea, dragostea şi blândețea

Cu siguranţă că mulţi creştini se întreabă: „Cum să ne putem apăra de satana și de toate uneltirile lui?” Mai întâi să aflăm de ce se teme satana și demonii lui? Este cunoscut că satana se teme de Mântuitorul nostru Iisus Hristos.
Să vă dau drept exemplu un fapt adevărat, întâmplat în mănăstirea noastră. În urmă cu ceva vreme a venit o familie și ne-a spus că în casa ei se întâmplă ceva ciudat. Troznesc tablourile, au cârtiri și scandaluri, din punct de vedere economic nu merg bine, se îmbolnăvesc în mod frecvent fără ca medicii să le găsească ceva.