sâmbătă, 16 iunie 2018

Preotul în supermarket


Un preot s-a dus la supermarket. Când a scos produsele la casă de marcat, a auzit pe la spate șoapte: " Oh, uite, popa cât de multe produse și-a luat... învață oamenii de sărăcie, dar singur nu se satură tot să mănânce! Ce burtă mare și-a crescut...". A fost vocea unei femei de 50 de ani care nu s-a calmat şi a decis să meargă în ofensivă:
- Ei cum, ți-ai cumpărat bunișor de toate câte un pic după cum se vede? – Cu voce tare și defăimătoare a întrebat femeia.
- Ei, mi-am luat.- a răspuns preotul.
- Cred că pe o lună înainte?
- Nu, dragă femeie, cred că o să-mi ajungă pe două zile maxim.
- După burta ta, pot spune la sigur că poţi s-o faci!
- Așa este, burta mea – salvatorul meu. Nu pot să nu mă gândesc la mâncare.
- Ai mai pus şi cașcaval cu salam în cărucior, postitorule!
- Ei bine, există un astfel de păcat.
- Drept vorbesc despre voi popii... că și cu " Mercedesuri” vă plimbați!
- Cu aceasta e o problemă... Mercedesul este deja acolo, dar vreau ceva de sofisticat. Visez la " Cadillac”... dar totul se duce la mâncare, burta cere întreținută...
- Da, da! Ei bine, că recunoşti cel puţin! Visează și la "Koniak” că nu poţi să nu bei ceva, nu-i aşa?
- Sigur, cum fără asta? Am de gând să las reverenda și o să plec la standul pentru  bere, astfel încât nimeni să nu mă poată vedea.
- Da... fără rușine, fără conștiință! Corect toți vorbesc despre voi!
- Corect, dar nu chiar. Dacă ai fi știut mai bine, ai fi spus şi mai rău.
- Aha! Şi după asta, de ce eu trebuie păcatele mele în fața unuia ca tine?
- Nu, nu trebuie, nu vă faceți griji.- I-a răspuns calm preotul punând cumpărăturile în pachete.
Şi aici femeia a tăcut. Cu toate că faţa ei nu s-a schimbat, s-a văzut că s-a descărcat în întregime şi a primit o satisfacţie de la discuție. Dintr-o dată a avut o liniște. Iar după aceasta, în atac a trecut preotul mai departe.
- Dumneavoastră cum, mătușică, V-a stat mai ușor?
Dar femeia n-a răspuns nimic. Ei îi era cu adevărat un pic mai ușor, dar ia fost frică să recunoască acest lucru. După cum ia fost descoperit mai târziu acestei femei, în acel moment, ea a fost surprinsă și a descoperit un lucru ciudat: Se pare că, chiar şi dintr-un popă care mănâncă şi călătorește cu un Mercedes, poţi să te consolezi!
Dar uşurarea n-a durat prea mult. Când această minunată femeie a ieşit din magazin, a fost surprinsă să vadă că preotul se duce la "Mercedes" marca vaz 2104 cu mâna goală. N-a înțeles ce truc a fost la început, pentru că preotul a ieşit din supermarket cu patru pungi. Dar, uitându-se spre market, ea a văzut patru oameni fără adăpost, care cu bucurie răscoleau conținutul pachetelor pe care le aveau în mâinile lor...
Aici, "mângâierea" al unui cercetaș de 50 de ani a fost călcat în picioare de un sentiment misterios şi aproape uitat care a ieşit de undeva din sufletul ei. O femeie a îngheţat, prinsă în feţele pline de bucurie ale celor fără adăpost. În acelaşi timp, s-au întâlnit cu sentimente contradictorii de vinovăţie, neînţelegere, bucurie şi autoiluminare, care împreună s-au făcut înaintemergătoare a pocăinței, căutătoare de adevăr. Şi din acel moment, femeie a mai făcut în sine încă o descoperire: adevărata consolare, care spre deosebire de satisfacția judecării celor din jur, produce lacrimi de pocăință şi inimă zdrobită.

... au trecut deja 7 ani. Şi acum, parohul bisericii Preotul Victor şi starosta dna Valentina Timofeevna, cu zâmbet, îşi amintesc povestea de la supermarket.


Text tradus de preot Vadim Corostinschi

Pentru cunoscătorii de limbă rusă 

Один священник отправился в супермаркет. Когда он разложил продукты на кассе, то услышал за спиной фырканье следующего содержания: "О, смотрите, поп сколько себе понабрал... Учит народ нищете, а сам себе понабрал, чтобы обожраться! Пузо какое отъел...". Это был голос 50-летней женщины, которая на этом не успокоилась и решила перейти в наступление: 
- Ну чё, понабрал себе? - язвительно спросила женщина. 
- Ну, понабрал.- Ответил священник. 
- Наверно, на месяц вперед? 
- Нет, милая женщина, думаю, дня за два управлюсь. 
- Да по твоему пузу видно, что ты уж точно управишься! 
- Верно подметили, моё пузо - мой обличитель. Не могу о еде не думать. 
- А ещё сыр с ветчиной к себе в телегу засунул, постничек! 
- Ну, что ж, есть такой грех. 
- Правильно про вас говорят... А ещё и на "мерседах" разъезжаете! 
- С этим проблема... "Мерс" уже есть, но, хочется что-нибудь посерьёзней. О "Кадилаке" мечтаю, но все на еду уходит, пузо ведь кормить надо... 
- Во, во! Хорошо, хоть признаешь это! О "кониАке" он мечтает! Совсем что ли без выпивки не можешь? 
- Ну, а как же без этого? Сейчас подрясник сниму и в ларек за пивом сбегаю, чтобы никто не увидел. 
- Да... Ни стыда, ни совести! Точно про вас всё говорят! 
- Точно, но, не совсем. Если бы знали лучше, то говорили бы ещё хуже. 
- Хах! И вообще, после этого, почему я должна перед такими как ты грехи свои называть? 
- Ды нет, не должны, не беспокойтесь.- спокойно ответил батюшка, складывая продукты в пакеты. 
И тут женщина замолчала. Хотя её лицо не изменилось, было видно, что она выговорилась сполна и получила некое удовлетворение. Внезапно её осенило спокойствие. А затем в наступление перешёл уже батюшка. 
- Вы, как матушка, Вам полегче стало? 
Но женщина ничего не отвечала. Ей, действительно, в некоторой степени стало легче, но, она побоялась признать это вслух. Как позже поведала эта женщина, в тот момент, она к удивлению для себя, открыла неизведанную доселе вещь: оказывается, что даже, от попа, который объедается и ездит на "мерседесе" можно получить утешение! 
Но, облегчение продлилось недолго. Когда эта милая женщина вышла из магазина, она удивилась, увидев, что священник идет к своему "мерседесу" марки ВАЗ 2104 с пустыми руками. Она сначала не поняла, в чем фокус, ведь батюшка выходил из супермаркета с четырьмя пакетами. Но, оглянувшись, она увидела четверых бездомных, радостно изучавших содержимое пакетов, которые были у них в руках... 
Здесь "утешение" правдоискательства 50-летней было растоптано непонятным и почти забытым чувством, которое вырвалось откуда-то из подвалов её души. Женщина застыла, всматриваясь в радостные лица бездомных. Внутри неё одновременно встретились противоречащие друг другу чувства вины, непонимания, радости и самоукорения, которые вкупе стали предтечей покаяния правдоискательницы. И в этот момент, женщина сделала для себя ещё одно открытие: истинное утешение, в отличии от удовлетворения порицанием окружающих, рождает слезы покаяния и умиляет сердце.
...Прошло уже 7 лет. И теперь настоятель прихода отец Виктор и староста Валентина Тимофеевна с улыбкой вспоминают историю своего знакомства в супермаркете.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu