sâmbătă, 24 februarie 2018

Gânduri pentru prima săptămână a Postului Mare


„Fiule, dă-mi inima ta!, zis-a Domnul” /Pilde 23:26/

1. Mai presus de toate gândește-te la Dumnezeu, căci şi Dumnezeu se gândește la tine mai presus de toate. Precum păstorul se gândește la oaia cea rătăcită mai mult decât la întreaga turmă, aşa şi Dumnezeul tău se gândește la tine, care te pierzi in păcat, mai mult decât la toţi îngerii din ceruri.

2. A cugeta la Dumnezeu nu înseamnă a cerceta ființa lui Dumnezeu, ci înseamnă a cerceta şi a afla ce aşteaptă Dumnezeu de la om.

Să nu-l crezi pe cel ce-ți spune: N-ai nici o șansă!


Chiar dacă Însuși Dumnezeu îți va spune personal că nu ai speranță de mântuire, să nu-L crezi! Tu îngrijește-te să te căiești de ceea ce ești astăzi și foarte curând și Dumnezeu „va regreta” hotărârea pe care a luat-o pentru tine.

Mai ales pe prieteni să nu-i asculți atunci când ceva nu e în putința lor și te demotivează  și pe tine de a înainta în spațiul cunoașterii sau elaborarea unor lucruri mărețe.

vineri, 23 februarie 2018

Ce înseamnă pentru tineri o Gală a voluntarilor desfășurată de și pentru tineri


Într-o zi de duminică, 24 decembrie 2017, a avut loc unul dintre cele mai frumoase evenimente ATOM, care încununează activitatea de peste an a întregului colectiv și scoate în evidență pe cei mai buni din cei mai buni voluntari ai Asociației Tinerilor Ortodocși din Moldova.

Această activitate a pus la încercare atât colectivul ce a muncit pentru a desfășura evenimentul, cât și spectatorii și nu în ultimul rând au fost încercați de emoție cei nominalizați și premiați pentru munca asiduă depusă în decursul unui an.

Pentru a afla cum a fost să prezinți un asemenea eveniment grandios, ne-am decis să vorbim cu unul din moderatori și anume Leonid Dragoș, iată ce am aflat:

Mă supăr doar când vreau eu.


Un călugăr era irascibil. Se supăra foarte repede, aproape din orice. Deși se ruga neîncetat lui Dumnezeu să îl scape de supărare, de fiecare dată când se ridica de la rugăciune, se mânia pe unul dintre frați.
La un moment a îndrăznit să-I spună lui Dumnezeu: "Doamne, nu Te-am rugat eu să mă scapi de supărare? De ce mă lași să mă cert cu frații așa des?".
Dumnezeu i-a răspuns: Cum vrei tu să exersezi refuzul supărării fără materie primă? Nu Mi-ai spus tu să te scap de supărare? De aceea îţi trimit mereu pe cineva, ca să ai ocazie să nu te superi chiar dacă îţi dă motiv. Tu poţi să înveţi să înoţi într-un bazin fără apă? Tot aşa este şi cu răspunsul Meu la rugăciunile tale! Numai tu eşti stăpân pe reacţiile tale”.

joi, 22 februarie 2018

Să nu te temi de slăbirea trupului căci o dată ce lăuntric ni-am schimbat spre bine și am făcut curățirea inimii de necurăție


Postul, cel mai potrivit moment pentru a ne trezi din amorțirea păcatelor spre pocăință. Momentul când ni se oferă ocazia să ne reînnoim pe noi înșine lepădând, prin înfrânarea pântecelui, inimii, limbii, ochilor, auzului, pe omul cel vechi îmbrăcându-ne în cel nou. O dată cu înfrânarea acestora se creează sub patimi ca o săpătură datorită căreia se dărâmă toată cetatea lor.

A combate patimile fără post ar fi o minune asemănător celei dacă am intra în foc și nu ni-am arde. Și să nu te temi de slăbirea trupului căci o dată ce lăuntric ni-am schimbat spre bine și am făcut curățirea inimii de necurăție, am alungat gândirea cea dăunătoare aducând în loc cea ziditoare, se va aduce cu acestea și tămăduire cu întărirea trupului. Cum ne zicea Sf. Ioan Gură de Aur - ,,Să secăm izvorul patimilor și vom opri pâraiele tuturor bolilor trupești.