marți, 10 decembrie 2019

Atenție, ceva despre atenție!

Viața noastră de zi cu zi este foarte interesantă și plină de surprize. În fiecare zi aflăm lucruri noi, frumoase și demne de toată prețuirea. Aflăm lucruri pe care ar trebui să le punem la inimă, și lucruri care ar trebui să fie aruncate. Omul este o fire sensibilă și ușor de manipulat, iar unii oameni profită de chestia asta și încearcă să ne fure, atât pe plan intelectual cât și material.

Să fim atenți la cei care ne fură mintea, pentru că aici e jocul cel periculos pe care-l fac oamenii vicleni, e periculos pentru că nici nu observăm cum ne spală pe creier și ne introduc idei false și dăunătoare. Și la lucrurile materiale ar trebui să fim atenți, pentru că ne-au costat și ele o parte din viață, dar, măcar când ne dispare un lucru material sau palpabil, noi îl observăm și încercăm să-l redobândim, ceea ce nu putem spune și despre lucrurile sufletești sau intelectuale.

joi, 28 noiembrie 2019

Decalogul căsniciei fericite

 
Familia este un edificiu care are nevoie de consolidare permanentă. Iată zece pași care ne-ar putea ghida pe calea spre o căsnicie fericită:


  1.  Ai grijă de unde îţi alegi partenerul. Locul îşi imprimă scopul.
  2.  Caută-ţi partenerul într-o familie numeroasă. Va şti ce înseamnă jertfa.
  3.  Nu căuta frumusețea trupului, ci a sufletului. Prima este trecătoare, cealaltă îşi dă roadele permanent.

marți, 26 noiembrie 2019

Preotu şi ministru

Un ministru a chemat un preot să-i sfinţească casa. Preotul a venit, a făcut slujba, după care a fost invitat să binecuvinteze masa pregătită pentru această ocazie. Deşi era vineri, pe masă erau cărnuri şi alte mâncăruri de dulce.
– Să mă iertati, a spus părintele, dar fiind zi de post, nu pot binecuvânta decât ce e de post.
– Ce vorbă e asta? s-a supărat ministrul. Hai, binecuvântează toate, că ne supărăm. Ei, comedie, nu am chemat un altul mai deştept! Aici nu e masă obişnuită, părinte, aici suntem oameni cu greutate. Binecuvântezi, sau pleci de aici?

joi, 19 septembrie 2019

Pocăinţa, iertarea şi ascultarea

(O frumoasă pildă creştină)
O femeie cu frică de Dumnezeu şi credinţă în mila şi iertarea Lui, a fost la preotul duhovnic din satul ei pentru a se spovedi şi a se împărtăşi. Din cauza unor greşeli din tinereţea ei, preotul, după Sfânta Taină a Spovedaniei, i-a dat doar sfânta Aghiasmă (apă sfinţită). Femeia s-a tulburat în sufletul şi-n inima ei, dar s-a rugat din nou la Dumnezeu şi Maica Domnului. Peste câteva zile, a murit. Ajungând sufletul ei în faţa porţii raiului, un înger a întrebat-o:
– Te-ai spovedit, te-ai împărtăşit? Aici nu poţi intra fără Sfânta Spovedanie şi fără Sfânta Împărtăşanie.
Atunci femeia credincioasă a zis:

marți, 10 septembrie 2019

Cel care se smereşte nu se simte niciodată constrâns de ceva

Când omul se smereşte se şi izbăveşte degrabă de toate legăturile. Iar când vrea să se mândrească, când vrea să arate ce are el, intră în roata robiei, a sclaviei, este înlănţuit. Adică, fuge de adevăr şi intră pe tărâmul minciunii.
Să revenim la creştin, adică la cel care a hotărât să devină omul lui Dumnezeu, să fie om duhovnicesc. Dacă se va smeri în orice situaţie va porni bine, se va vedea pe sine, îşi va dezgoli inte­riorul, îl va vădi şi nu va depune nici un efort să se îndreptăţească, nu se va trudi să vorbească încât să insufle celuilalt o părere bună despre sine.

joi, 5 septembrie 2019

Ceea ce este ploaia pentru pământ, aceea este Harul Duhului Sfânt pentru suflet

Părintele Serafim Rose spunea într-o scriere de-a sa că ne putem, şi chiar trebuie, să ne folosim de cele înconjurătoare, de fenomene naturale, de întâmplări climaterice, pentru a trezi conştiinţa noastră duhovnicească şi a înfăptui pentru suflet lucruri mântuitoare, pornind de la ceea ce se întâmplă în jurul nostru.
Am putea lua ca exemplu mai multe fenomene şi întâmplări naturale, dar cred că cel mai limpede şi la îndemână ne-ar fi momentul când, după o perioadă de secetă, pământul este adăpat cu ploi îndestulătoare. Chiar ieri (3 septembrie), am trăit cu toţii un asemenea moment când, după două luni de uscăciune şi zile caniculare, a dăruit Dumnezeu ploaie „pământului celui însetat”. Desigur că toţi s-au bucurat de această mană cerească, chiar dacă nu toţi am mulţumit lui Dumnezeu prin rugăciune pentru această mare binecuvântare.

miercuri, 10 iulie 2019

Lipsa bucuriei şi a dragostei este cauza depresiei şi a deznădejdii

O lume atinsă de depresie e o lume lipsită de bucurie şi dragoste. E o lume alienată şi însingurată, o lume urâtă, care şi-a pierdut reperele, în care s-a pier­dut dimensiunea verticală şi în care omul se des­fă­­şoară numai pe orizontala existenţei, într-o diver­sitate infinită şi goală. E o lume care nu mai are nimic de spus. O lume goală de Dumnezeu, în care bucuria e confundată adesea cu plăcerea. Or, bucuria ade­vă­rată ţine de resorturi mult mai profunde, e împlinirea de­pli­nă a rostului tău ca om şi e strâns legată de îna­intarea în viaţa spirituală. Depresia apare atunci când oa­me­nii nu-şi înţeleg destinul, menirea lor pe acest pământ.
– Niciunul din oamenii atinşi de depresie nu pare să fi scăpat de gândul obsesiv că viaţa e lipsită de sens. Că nu alegem noi să ne naştem, cum nu alegem când să murim.

joi, 27 iunie 2019

Ia aminte la gândurile tale!

O tânără doamnă aștepta cursa aeriană într-o sală de așteptare a unui aeroport mare. Deoarece trebuia să aștepte mai multe ceasuri, a hotărât să-și cumpere o carte, ca să treacă timpul mai ușor. A cumpărat, de asemenea, și un pachet de biscuiți. S-a așezat într-un fotoliu din sala de așteptare VIP a aeroportului, pentru a citi în liniște. Lângă fotoliu, pe o măsuță, își pune biscuiții. În fotoliul de alături s-a așezat un bărbat care, deschizând o revistă, a început să citească.
Când doamna a luat primul biscuit, bărbatul a luat și el unul. Doamna s-a simțit deranjată, dar n-a spus nimic. Se gândea: „Ce nervi am! Dacă aș fi fost într-o formă mai bună, i-aș fi dat una, ca să nu mai îndrăznească”.
Și astfel, de fiecare dată când lua doamna un biscuit, lua și bărbatul unul. Asta a scos-o din sărite, dar nu a vrut să facă scandal. Când a mai rămas doar un biscuit, s-a gândit: „Ia să vedem ce va face acum acest abuzator?”.

Vînd cărți bisericești ortodoxe legate în piele naturală cu finisaj în timbru sec si / sau foliu

Vînd cărți bisericești ortodoxe legate în piele naturală cu finisaj în timbru sec si / sau foliu.

watap - 0752560746

miercuri, 26 iunie 2019

Despre pocăință

Pocăința este chemarea înapoi a botezului.
Pocăința este cumpărătoare a smereniei.
Pocăința este necontenita deznădăjduire de vre-o mângâiere trupească.
Pocăința este fiică a nădejdei și lepădare de deznădejde.
Pocăința este împăcarea cu Dumnezeu prin lucrarea bunătăților celor potrivnice greșelilor.
Pocăința este curățirea conștiinței.
Pocăința este răbdarea de bunăvoie a tuturor celor necăjicioase.
Cel ce se pocăiește este ziditor al muncilor sale.
Lucrările pocăinței întru aceste trei fapte bune se înțetesc: când ne curățim gândurile, când neîncetat ne rugăm și când prin necazurile cele ce ne vin asupra noastră le suferim.

luni, 24 iunie 2019

Îndemnul părintesc al Preasfințitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, la începutul postului Sfinților Apostoli Petru și Pavel

O bună parte dintre credincioşi, când vine vorba despre sfintele posturi, cea mai mare atenţie o acordă doar Postului Mare. Această neglijenţă faţă de posturi e din motivul că, majoritatea nu cunosc şi nici nu prea vor să cunoască, folosul postului. De aceea, aşa cum spune Sfîntul Ierarh Ioan Gură de Aur: ,,Mulţi creştini, nedând o prea mare importanţă postului, îl ţin fără tragere de inima sau nu îl ţin deloc. Şi totuşi, trebuie să primim postul cu bucurie, nu cu frică şi părere de rău, căci nu este înfricoşător pentru noi, ci pentru diavoli”.
Acum la începutul Postului Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, ca şi la celelalte posturi de altfel, vin de a vă îndemna creştinește şi părintește, să țineți și acest post.

miercuri, 12 iunie 2019

Copiii învață de la părinți binele sau răul, pentru toată viața

 „Iisus a răspuns: Adevăr vă grăiesc: Nu este nimeni care să-și fi lăsat casă sau frați sau surori sau mamă sau tată sau copii sau țarine pentru Mine și pentru Evanghelie și să nu primească însutit – acum în vremea aceasta de prigoniri – case și frațși surori și mame și copii șțarine; iar în viața ce va să vină, viața veșnică” (Marcu 10, 29-30).
Nemincinos este cuvântul Domnului. Vă asigur că atunci când mi-am încredințat copiii mei Domnului, El a avut grijă de ei. Copiii au crescut într-un mod cuviincios și cred că eu nu aș fi putut avea o așa mare grijă de ei.Domnul mi-a dat de 100 de ori mai mulți copii. Mi i-a dat pe toți ai voștri. Mi-a dat inimile voastre, deoarece cunosc cât mă iubiți și eu răspund iubirii voastre cu dragostea mea fierbinte. Atât de mulți copii mi-a dat Dumnezeu!…

vineri, 26 aprilie 2019

Drumul Crucii a fost parcurs, pentru al VII-lea an de creştinii din Cuprinsul Episcopiei de Ungheni și Nisporeni

Deja al VII-lea an, în cuprinsul Episcopiei de Ungheni şi Nisporeni, cu binecuvântarea şi la iniţiativa Preasfinţitului PETRU, Episcop de Ungheni şi Nisporeni, are loc acest drum al crucii numit de către teologii biblişti Via Dolorosa. Acesta se începea de la Tribunalul lui Pilat, din partea cea mai de jos a oraşului, şi continua până la Golgota. Evenimentul parcurgerii acestui drum este unul dintre momentele culminante din viaţa Mântuitorului Hristos. De aceea şi Preasfinţitul PETRU, dorind să reamintească creştinilor de această cale şi de a-i face părtaşi la acel drum al crucii a binecuvântat organizarea şi desfăşurarea acestui pelerinaj. La începutul procesiunii Preasfinţiia Sa, însoţit de soborul preoţilor prezenţi au oficiat Acatistul Patimilor.

joi, 25 aprilie 2019

Despre puterea rugăciunii făcute în faţa unei icoane


Pe măsură ce începi a te ruga în duh și adevăr înaintea unei sfinte icoane – de pildă, a Mântuitorului așa încât dacă credința ta în prezența celui zugrăvit în icoană ajunge până la a-L vedea viu pe acesta, aceasta chiar se întâmplă, prin har, cu adevărat.

Pildă sunt icoanele făcătoare de minuni, care vorbesc, izvorăsc lacrimi, sânge și așa mai departe: fiindcă anume acestea arată toate neobișnuit de viu și de expresiv. Ce e cu neputință pentru Dumnezeu, Care poate să dea viață pietrei și să facă din ea un om? Tot așa, în chip minunat, El poate face asta cu un chip zugrăvit. Toate sunt cu putință celui care crede (Mc. 9, 23), și către cel credincios Se pogoară în chip minunat Cel Preaînalt iar El se unește cu semnul de viață făcător al crucii și face minuni.

miercuri, 24 aprilie 2019

Viața – ce ar putea fi mai important decât ea?


Viața ce ar putea fi mai important decât ea? Plină de urcușuri și coborâșuri, plină de friguri și primăveri, viața omului, totuși rămâne a fi o minune. În general, atunci când privim despre viață nu putem să nu ne lăsăm inimile cuprinse de o profundă încântare și să strigăm alături de Prorocul David: Cat de minunate sunt lucrurile Tale, Doamne, toate cu intelepciune Le-ai facut! (Ps. 103, 25)

Cu părere de rău, însă, suntem nevoiți să constatăm astăzi că viața începe a fi un principiu atât de ușor de neglijat și de interpretat după bunul nostru plac; fără nicio remușcare decidem cine să trăiască și cine să moară, cine să aibă cuvânt în lume și de cuvântul cărui om ne putem lipsi. În „societatea aceasta democratică (cu care atât de mult iubește să se laude UE), în societatea în care toți au dreptul la viață, vedem că, de fapt, unii nu au dreptul ncii măcar să se nască. Merge vorba, desigur, despre copiii sau mai bine zis OAMENII cărora nu li s-a îngăduit să se nască.

marți, 23 aprilie 2019

Ce se întâmplă cu omul care nu trăiește cele dumnezeiești?


Să aveţi neîncetat pomenirea lui Dumnezeu. Astfel, mintea voastră va dobândi tărie. Tăria minţii vine din trezvie. Trezvia este dragostea pentru Dumnezeu. Este să ai întotdeauna în mintea şi în inima ta pe Hristos, chiar şi când te îndeletniceşti cu alte treburi. Este nevoie de dragoste către Hristos, de ardoare.

Pomenirea morţii o vei dobândi prin rugăciunea „Doamne Iisuse…”, prin rugăciunile Bisericii, prin imne, aducându-vă în minte lucrările lui Dumnezeu şi fragmente din Sfânta Scriptură şi din alte cărţi duhovniceşti. Asta, de bună seamă, cere o aplecare către bine; nu se face din constrângere, ci întâi de toate prin harul dumnezeiesc. Însă harul dumnezeiesc are nevoie de temeiuri, de iubire şi de smerenie.

marți, 16 aprilie 2019

Acolo unde există Dumnezeu, domnește sănătatea, bucuria, pacea, fericirea, calmul, seninătatea, dragostea şi blândețea

Cu siguranţă că mulţi creştini se întreabă: „Cum să ne putem apăra de satana și de toate uneltirile lui?” Mai întâi să aflăm de ce se teme satana și demonii lui? Este cunoscut că satana se teme de Mântuitorul nostru Iisus Hristos.
Să vă dau drept exemplu un fapt adevărat, întâmplat în mănăstirea noastră. În urmă cu ceva vreme a venit o familie și ne-a spus că în casa ei se întâmplă ceva ciudat. Troznesc tablourile, au cârtiri și scandaluri, din punct de vedere economic nu merg bine, se îmbolnăvesc în mod frecvent fără ca medicii să le găsească ceva.

miercuri, 27 martie 2019

Rugăciunea îl păzește pe om de păcat și-i întărește frica de Dumnezeu

Rugăciunea este măsura vieţii duhovniceşti; rugăciunea este începutul vieţuirii virtuoase şi izvorul tuturor faptelor bune; ea este calea vieţii veşnice, a cunoaşterii lui Dumnezeu, căci prin ea vine harul Sfântului Duh care curăţă şi sfinţeşte toate cugetările şi simţurile spre împlinirea poruncilor lui Hristos.
Rugăciunea totuşi este un dar, pe care Dumnezeu îl dă celui ce se roagă; Duhul Sfânt se face simţit în inima celui ce se roagă cu smerenie şi trezvie, în deplină ascultare faţă de un povăţuitor duhovnicesc, şi Duhul însuşi îl învaţă pe om rugăciunea neîncetată.
Despătimirea, iluminarea şi îndumnezeirea sunt treptele desăvârşirii vieţii duhovniceşti în care rugăciunea neîncetată este polul principal. Ea susţine întreg efortul ascetic în vederea pocăinţei curate şi a stăpânirii simţurilor de către raţiune. Prin rugăciunea neîncetată gândul omului rămâne statornic în prezenţa şi comuniunea  lui Dumnezeu.

marți, 26 martie 2019

Sfîntul Grigore Palama – trăitor şi îndemnător al rugăciunii adevărate

Toată opera Sfântului Grigorie Palama e centrată pe rugăciunea neîncetată a minţii în inimă; viaţa însăşi a lui a fost o rugăciune neîncetată. Sfântul Grigorie Palama a experimentat pe viu isihia şi cunoaşterea lui Dumnezeu ce vin prin rugăciunea lui Iisus.
Problema rugăciunii neîncetate este abordată în toate scrierile sale, căci rugăciunea e izvorul vieţii veşnice, al cunoaşterii lui Dumnezeu, care sporeşte în om odată cu eliberarea lui de patimi prin lucrarea Duhului Sfânt.
Doctrina palamită susţine cunoaşterea lui Dumnezeu, experierea vieţii veşnice prin comuniunea directă cu El în Biserică. Ea este o trăire dată potenţial tuturor creştinilor prin Taina Botezului şi prin participarea la viaţa lui Hristos prin împărtăşirea Lui la Sfânta Liturghie. Dar actul împărtăşirii euharistice cu Hristos trebuie prelungit şi actualizat în om prin rugăciune neîncetată; astfel dialogul omului cu Hristos este continuu şi într-o sporire neîntreruptă, omul ajungând ,,părtaş dumnezeieştii firi” (II Petru 1, 4) prin umplerea lui de harul necreat și îndumnezeitor al Duhului Sfânt.

duminică, 24 martie 2019

Marșul pentru viață 2019 desfășurat la Hâncești


Aflându-se la cea de a V-a ediție în Moldova, Marșul pentru viață se desfășoară în mai multe orașe din țară, printre care și Hâncești. Cu binecuvântarea Preasfințitului Petru, Episcop de Ungheni și Nisporeni, în parteneriat cu Asociația Tinerilor Ortodocși din Moldova și Asociația Moldova Pentru Viață, în data de 24 martie a avut loc Marșul pentru viață.

Prin acest Marș s-a dorit sensibilizarea oamenilor asupra dreptului la viață, numărului mare al avorturilor, susținerea familiei tradiționale și promovarea valorilor creștinești.

duminică, 17 martie 2019

La Nisporeni a avut loc Marșul pentru viață în Duminica Ortodoxiei


Început de primăvară, început de viață, început de Luna pentru viață 2019. În Republica Moldova, Luna pentru viață se află la a V-a ediție și activ la promovarea vieții este și Episcopia de Ungheni și Nisporeni prin seminare, film, iar astăzi printr-un Marș al vieții în Duminica Ortodoxiei cu binecuvântarea Preasfințitului Petru, Episcop de Ungheni și Nisporeni, a fost desfășurat în Protopopiatul Nisporeni.

Având la bază 2 valori, marșul de astăzi a unit creștini, tineri de la mic la mare pentru a promova Ortodoxia fiind în Duminica Ortodoxiei și creștinii au luat icoane la procesiune, dar și unul de sensibilizare a comunității promovând valorile familiei, viața, și contra avortului.

vineri, 1 martie 2019

De ce ați participat la Marșul pentru viață 2018 în Chișinău? Imbold pentru Marșul din 2019!


La Marșul pentru viață, majoritatea participanților sunt tineri. Tineri care sprijină viața și femeia însărcinată și știu de ce fac acest efort. Câteva din gândurile tinerilor chișinăuieni arată hotărârea lor în a sprijini femeile și copiii, familia și societatea. Le publicăm acum, cu nădejdea că frumusețea lor va inspira ca în acest an să fie și mai mulți participanți la Marșul pentru viață 2019 și la alte activități pro-viață.
 Menționăm că în perioada 1-31 martie 2019 în peste 200 de orașe și sate din Republica Moldova va avea loc Luna pentru viață 2019 „Unic din prima secundă”, care va avea ca punct culminant Marșul pentru viață 2019 „Unic din prima secundă”, organizat sâmbătă, 23 martie 2019.
În Chișinău, Marșul pentru viață va fi organizat de Asociația Moldova pentru viață. Vă așteptăm!

vineri, 15 februarie 2019

Ce presupune Iubirea


„Iubirea presupune totdeauna două eu-uri care se iubesc sau un eu care iubeşte şi un altul care primeşte iubirea, sau de care cel ce iubeşte ştie că e conştient de iubirea lui. Şi aceasta, într-o reciprocitate. 

Dar în acelaşi timp iubirea uneşte cele două eu-uri în proporţie cu iubirea dintre ele, fără să le confunde, căci aceasta ar pune capăt iubirii. Deci iubirea desăvârşită uneşte paradoxal aceste două lucruri: mai multe eu-uri care se iubesc, rămânând neconfundate, şi o unitate maximă între ele. 

joi, 14 februarie 2019

Adresarea Preafericitului Patriarh Kiril cu prilejul prăznuirii Zilei Tineretului OrtodoxAdresarea Preafericitului Patriarh al Moscovei și al întregii Rusii KIRIL
cu prilejul sărbătoririi Zilei tineretului ortodox

Dragi frați și surori!

Vă felicit cordial cu ocazia sărbătorii Întâmpinării Domnului și Zilei tineretului ortodox!

Acum prăznuim unul din cele mai importante evenimente ale istoriei evanghelice. Cel purtat pe car de heruvimi şi de serafimi  lăudat cu cântări, Domnul (stihira praznicului) acum este pus în mâinile dreptului Simeon, care a primit făgăduința, că nu va gusta moartea, până ce nu-l va vedea pe Hristos. Această deosebită întâlnire: a omului, care caută pe Dumnezeu și a Creatorului, Care dorește să mântuiască creatura Sa, deja a avut loc în inima fiecărui din noi.  Anume ea ne-a adus în sfânta biserică, a umplut sufletul cu bucurie nemărginită, a dăruit speranță că vom fi cu Hristos în veșnicia fericită.

Nu e nevoie de un 14 februarie sau o altă zi anume, ca să arătăm dragostea şi iubirea faţă de cineva

Iubiţi şi stimați tineri,

Niciodată nu mi-a fost clar, ca să manifeşti dragoste și să arăţi sentimentele de iubire față de-o persoană dragă, oare e nevoie de un 14 februarie sau o anumită zi? Nu doar Biserica, ci şi o parte impresionantă a societăţii manifestă o atitudine mai puţin binevoitoare faţă de această pretinsă „zi a îndrăgostiţilor”, întrucât nu are nimic comun cu adevărata dragoste, deoarece această aşa-zisă sărbătoare vine de peste Ocean și este importată la noi, din Occident, de marii comercianți de bibelouri, flori și suvenire.